connection-white

אימון ארגוני

תהליכי פיתוח אישיים וארגוניים

למשוואת ההצלחה הארגונית מרכיבים רבים. מבנה ארגוני מדויק, אסטרטגיה טובה, נהלים, תוכניות עבודה, ותשתיות חדשניות, אך הגורם החשוב שבהם הוא, ללא ספק, הגורם האנושי. שימור ופיתוח ההון האנושי מהווה תנאי הכרחי לשגשוג וצמיחה ארגונית.

חיזוק מיומנויות הניהול, הגברת המוטיבציה בצוותי העבודה, שיפור האפקטיביות האישית והארגונית, ותחושת המימוש והרווחה של העובדים, ישפרו את חוויית העבודה, את איכותה, וכפועל יוצא – גם את התוצאות הארגוניות.

אני אעזור לכם לחבר בין פיתוח והעצמה אישיים לצמיחה ושיפור של התשתית הארגונית.

ליווי מנהלים

התפקיד הניהולי כרוך בריבוי משימות ובעומס, המלווים את המנהל בתחושת לחץ ובדידות. תהליך ליווי ממוקד מאפשר עצירה והתבוננות של 360 מעלות. בתהליך הליווי, נגדיר את הסביבה הניהולית, נבחן את האמונות והתפיסות של המנהל את עצמו ואת תפקידו, נתעדף מחדש את הערכים האישיים אל מול הערכים הארגוניים, נמפה את הכוחות הבולמים והמקדמים, נבחן את תהליך קבלת ההחלטות ונחזק את המיומנויות הניהוליות, להגדלת האפקטיביות האישית והארגונית.

ליווי צוותים

ליווי ממוקד של צוותים אורגניים או הטרוגניים, מאפשר לזהות את נקודות החוזק וצווארי הבקבוק בעבודה הקבוצתית, ולשפר אפקטיביות של תהליכי עבודה וזרימת תקשורת בין חברי הצוות. התהליך מייצר הקשבה פתיחות ולכידות קבוצתית, מקנה כלים לשיפור התקשורת ומערכות היחסים הארגוניות, ומחזק את כושר העמידות ואת החוסן המנטלי של הצוות אל מול האתגרים העומדים בפניו.

סדנאות

פיתוח ההון האנושי בארגון באמצעות סדנאות, היא אחת הדרכים המרעננות, המקנות לעובדים כלים לשיפור מיומנויות להתמודדות טובה יותר עם שגרת עבודה מורכבת, וחושף אותם לידע חדשני. המרחב הסדנאי מעודד סביבת למידה והעשרה. הוא מעין מעבדה המאפשרת התנסויות לחקירה עצמית וקבוצתית, לקבלת תובנות ונקודות מבט חדשות ומיטיבות של המשתתפים על עצמם ועל העשייה הארגונית. הסדנאות מאפשרות שבירת שגרה, ופעילות חווייתית מעצימה ומלמדת.

הסדנאות שלי:

סדנת חוסן

מחקרים מוכיחים שהגישה שלנו מול אתגרים וכישלונות היא מפתח מרכזי בבניית החוסן שלנו, והיא מיומנות שניתן לפתח ולהשתפר בה. בסדנה נכיר ונתרגל את המפתחות המרכזיים לבניית חוסן לאורך זמן. כיצד התנסויות שהחיים מזמנים לנו ודמויות משמעותיות בחיינו מסייעים לנו בצמיחה ובפיתוח העמידות והחוסן. נכיר את דרך חשיבתם ופעולתם של האנשים המצליחים, ונכיר כלים מהפסיכולוגיה החיובית. נתרגל מודל שהוא מצפן ליצירת חוסן. נלמד כיצד השפה המילולית שאנו משתמשים בה היא כלי לחיזוק והטמעת החוסן המנטלי שלנו.

סדנה למערכות יחסים מיטיבות בארגון

מערכות יחסים טובות ומיטיבות הן אחד הגורמים המרכזיים להעלאת מדד האושר שלנו. בעולם הדיגיטלי שבו הכל אינסטנט והבדידות הפכה מגיפה, יש לכך חשיבות מכרעת. בארגונים, קיומן של מערכות יחסים טובות בתוך צוותים, ובניהם, מעלה את תחושת הביטחון והשייכות, את רמת האפקטיביות, ואת שביעות הרצון מהארגון. בסדנה נקבל כלים כיצד לבנות אמון, כיצד לפתח הקשבה וקירבה, נלמד מהי תקשורת עומק המבוססת על אותנטיות וחיוביות וכיצד לייצר אותה, ונלמד כיצד להתמודד עם קונפליקטים באופן מיטבי.

מה לקוחות אומרים?

להעצמת ההון האנושי בארגון – בואו נדבר